Hoofdmenu

De Asbesttrein

Wij horen graag uw mening!!

Wij willen onder onze inwoners graag de interesse peilen voor een informatiebijeenkomst over “de Asbesttrein”. Voor meer informatie leest u onderstaande toelichting.

  

Informatie over “de Asbesttrein”.

De gemeente Berkelland werkt samen met “stichting Asbesttrein” in het kader van sanering van asbestdaken. Daarover willen wij u informeren.

Wat is “de Asbesttrein”

De gemeente wil haar inwoners ondersteunen bij asbestsanering op eigen terrein. Samen met andere Achterhoekse gemeenten is  de ‘stichting Asbesttrein’ opgezet.  De “Asbesttrein” is een samenwerking van bedrijven die in een bepaald gebied in een trein achter elkaar aan werken om asbest te verwijderen, af te voeren en eventueel een nieuw dak te monteren. De werkzaamheden worden gebiedsgericht en snel achter elkaar uitgevoerd waardoor er op kosten kan worden bespaard. Daarnaast worden samen vergunningen en subsidies aangevraagd voor u, kortom u wordt ontzorgd.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Berkelland is met “de Asbesttrein” voornemens een informatiebijeenkomst te verzorgen. Hier kunt u zich vrijblijvend laten informeren over de mogelijkheden en  werkwijze van de ‘Asbesttrein’ en de onderliggende financieringsmogelijkheden, zoals ondersteuning in de vorm van een asbestlening en  sloopsubsidieregeling  van de gemeente Berkelland.

Let op: de bijeenkomst is voor eigenaren van schuren met een asbestdak. De asbesttrein richt zich niet op het verwijderen van asbest dakbeschot van woningen.

Planning

De informatiebijeenkomst in Rekken staat gepland voor de maand juni.

 Wat kunt u verwachten?

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt aangegeven hoe de Asbesttrein te werk gaat, met welke kosten en spelregels een asbestsanering gepaard gaat, welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn en welke voorwaarden daarbij horen. Wanneer u interesse heeft, kunt u zich daarna aanmelden voor een gratis keukentafelgesprek om uw eigen situatie te bespreken.

Er komt dan, kosteloos, een onafhankelijke adviseur bij u langs om de huidige staat van uw dak(en) te bekijken. U bespreekt of u wilt slopen, herbestemmen of het dak vervangen. U bekijkt samen welke mogelijkheden voor vervanging er zijn, bijvoorbeeld met geïsoleerde dakplaten of zonnepanelen. Aan de hand daarvan krijgt u inzicht in uw eigen situatie en het mogelijke vervolgtraject.

Waarom asbest verwijderen?

Met ingang van 2025 zijn asbestdaken in Nederland bij wet verboden. Dat betekent dat particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen na 2024 geen asbestdaken meer mogen bezitten. Dit verbod moet mens en milieu beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Hoe ouder een asbestdak is, hoe meer het slijt en verweerd raakt. Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar maar is wel schadelijk. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu belasten en levert gevaar op voor eigenaren van panden maar ook voor buren, passanten en dieren.

Interesse?

Wij willen onder onze inwoners graag de interesse peilen voor deze informatiebijeenkomst.

Wilt u ons kort berichten of het uw interesse heeft?! Dit kan via info@info-rekken.nl of door onder dit facebookbericht een reactie achter te laten.

Alvast bedankt voor uw reactie!

 

Belangenvereniging Rekken

9 mei 2019