Hoofdmenu

Asielopvang Rekken

Stand van zaken azc 1-10-2014

Beste Rekkenaren,

Namens de Belangenvereniging Rekken dank voor jullie komst en solidariteit om een duidelijk signaal af te geven naar de burgemeester, politiek, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) inzake het voorstel om 210 tot 750 asielzoekers te herbergen in voormalig FPC Oldenkotte.

Om deze asielzoekers op te vangen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk, hiervoor heeft het COA nog geen aanvraag ingediend bij de gemeente Berkelland. We staan aan het begin van dit traject.

We hebben deze avond grote loyaliteit gezien onder de Rekkense bevolking. Voorop staat dat we allemaal gaan voor veiligheid in een prettige leefomgeving zonder dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog verliezen.

Het is ons opgevallen dat het vertrouwen in de overheid laag is. De burgemeester is zich hiervan bewust en wil daarom graag constructief met de Rekkense bevolking in gesprek.

Daarom moeten wij ons organiseren om te komen tot een sterk collectief die zowel inhoudelijk als juridisch het gesprek aangaan.

Indien de gemeente een aanvraag van het COA ontvangt zal zij een besluit moeten formuleren. Ook daarbij zal de Rekkense bevolking worden betrokken.

De Belangenvereniging neemt het initiatief om een werkgroep te vormen. Een aantal personen hebben zich hiervoor direct aangemeld. Indien u een waardevolle bijdrage kunt leveren kunt u zich aanmelden via deze website. Via de button “contact” kunt u ons mailen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Belangenvereniging Rekken,

Herman Aarnink