Hoofdmenu

Asielopvang Rekken

Stand van zaken azc 26-10-2014

Gemeente Berkelland heeft maandag 20 oktober overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA heeft aangegeven nog steeds geïnteresseerd te zijn in opvang van asielzoekers in Oldenkotte. Hierbij houdt het COA ongewijzigd vast aan het aantal van 210 tot 750 asielzoekers. Hiervan is de commissie middels een brief van op de hoogte gesteld.

In de brief staat geschreven dat de gemeente mee wil werken aan de procedures die noodzakelijk zijn om te komen tot een azc. Het COA en de gemeente geven aan in gesprek te willen met de commissie, om zo een overzicht te krijgen van de vragen over de opvang van asielzoekers in Rekken. De volgende stap is het sluiten van een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. Hierna kan het COA een verzoek indienen tot een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

De commissie is op dinsdag 21 oktober bijeengekomen om de brief en de huidige stand van zaken te bespreken. Door op voorhand te stellen dat de gemeente meewerkt aan de procedures die noodzakelijk zijn om te komen tot een azc in Rekken, wordt er volledig voorbij gegaan aan de stem van de Rekkense bevolking. In Rekken is geen draagvlak voor de opvang van 210 tot 750 asielzoekers. Burgemeester Joost van Oostrum is reeds onderweg om een opvang in Oldenkotte te realiseren, terwijl de commissie in de veronderstelling was nog in gesprek te zijn over de vraag of een azs van deze omvang in het geheel wel in Rekken gevestigd zou moeten worden. Tijdens de bespreking van dinsdag 14 oktober is immers afgesproken dat de commissie samen met de burgemeester zou gaan onderzoeken welke criteria en argumenten er aangedragen kunnen worden die aantonen dat een afwijzing van het verzoek van het COA gerechtvaardigd is. De burgemeester tracht de commissie en daarmee de gehele Rekkense bevolking te overrulen.

In reactie op de brief van de burgemeester heeft de commissie een brief opgesteld in samenwerking met een jurist (klik hier om de volledige brief te lezen). De brief is vrijdag 24 oktober verstuurd naar de burgemeester, het coa en de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeente Berkelland.