Hoofdmenu

Een opvallende verschijning: de fuut!

Een bekende Berkelbewoner is de fuut. Alleen al tussen de Duitse grens en het dorp Rekken nestelen jaarlijks 5 à 6 paren. De fuut is een typische viseter. Zijn aanwezigheid wijst op een goede visstand. Vooral jonge vissen en kleine soorten als stekelbaars, riviergronden en bittervoorn staan op zijn Berkelmenu. Tijdens een duik kan hij soms minuten lang onder water blijven. De balts van de fuut is een waar spektakel en bestaat uit bewegingen zoals het kopschudden, poetsen, het spreiden van de vleugels en tot slot de pinguïndans, waarbij beide futen rechtop tegenover elkaar uit het water omhoog komen. Het nest bestaat uit riet en drijvende waterplanten. Als de jongen uit het ei zijn, zwemmen ze de eerste dagen veilig rond op de rug van hun ouders. Na de broedtijd trekken veel futen naar groot open water zoals het IJsselmeer of naar Zeeland. Een deel van de futen blijft achter op de broedplaatsen. Ook dan kun je dus een fuut op de Berkel aantreffen. Wel in zijn veel saaiere en minder opvallende winterkleed.

 

Gerard Lubbers

April 2019