Hoofdmenu

De tjifjtaf, een zeer algemene maar onbekend lentebode…

Begin maart komt hij weer terug uit Midden en Noord Afrika: de tjiftjaf. Het is onopvallend, klein vogeltje met een bruin-groene kleur en één van onze talrijkste broedvogels. Net als de kievit, koekoek en grutto zingt hij zijn eigen naam: tjif-tjaf. Let er maar eens op de komende weken! Je kunt hem overal horen waar bos, bomen of tuinen zijn met een dichte onderbegroeiing. In toenemend aantal overwintert de soort trouwens in Nederland, mogelijk een gevolg van de klimaatveranderingen en de steeds warmere winters.

 

 

Tekst en foto’s: Gerard Lubbers

Februari 2019