Hoofdmenu

Presentatie uitkomsten enquête ‘AANTREKKELIJK REKKEN’

Datum: 13-03-2018
Locatie: Den Hof te Rekken

 De Rekkense inwoners hebben half januari een uitnodiging ontvangen voor de enquête  ‘Aantrekkelijk Rekken’. Door deze enquête in te vullen helpt u om meer inzicht te krijgen in de wensen die inwoners hebben voor wonen en leven in Rekken in de toekomst. 

Dat deze onderwerpen leven onder (toekomstige) inwoners is gebleken uit de startbijeenkomst van 12 december jl. waarbij meer dan honderd geïnteresseerden aanwezig waren. Alle input die tijdens deze bijeenkomst door jong en oud is geleverd en input uit andere initiatieven die binnen Rekken lopen op het gebied van samenwerking verenigingen, zorg- en ouderenvoorzieningen hebben geleid tot deze enquête.

De resultaten van de enquête geven ons richting voor vervolgstappen op korte en lange termijn zodat we allemaal kunnen blijven genieten van een ‘Aantrekkelijk Rekken’. We gaan daarom voor een zo hoog mogelijk respons dus enthousiasmeer zo veel mogelijk mensen uit uw omgeving om de enquête in te vullen. De uitkomsten worden tijdens de inwonersavond op dinsdag 13 maart gepresenteerd. We zien u dan graag om 20.00 uur bij Den Hof, Lindevoort 24 te Rekken!

 

Rekken is een prachtig dorp met veel saamhorigheid. Dit bleek ook uit de goed bezochte startbijeenkomst op 12 december vorig jaar. De Belangenvereniging Rekken en inwoners van Rekken gaan in samenwerking met de Gemeente Berkelland, ProWonen en ondersteund door adviesbureau KAW, de woonwensen en wensen op het gebied van leefbaarheid en voorzieningen van de inwoners van Rekken in kaart brengen. Alle inbreng die op 12 december door jong en oud is geleverd en informatie uit andere initiatieven op het gebied van samenwerking verenigingen en ouderenvoorzieningen, hebben geleid tot de enquête.

 

Bespreking belangrijkste uitkomsten op 13 maart

Tijdens de bewonersavond ‘Aantrekkelijk Rekken’ worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd. Deze avond vindt plaats op dinsdag 13 maart om 20.00 uur in Den Hof. U bent alvast van harte uitgenodigd!

 

Het invullen van de enquête is mogelijk tot 4 februari 2018.