Hoofdmenu

Inzameling oud papier

Datum: 03-03-2018
Locatie: Het oud papier wordt deze dag huis aan huis opgehaald

De ouderraad van OBS De Berkel zamelt oud papier in.