Hoofdmenu

Intermetzo Rekken

Intermetzo in Rekken (voorheen Nieuwmarke) is een orthopedagogisch behandelcentrum waar verblijf en behandeling gecombineerd worden met school, dagbesteding en arbeidstoeleiding op één locatie (driemilieuvoorziening).

Bij ons verblijven jongeren van 12-23 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB), ernstige gedragsproblemen en vaak psychiatrische problematiek.

Naast reguliere opvang is er een crisisopvang: een tijdelijke opvang voor jongeren die in een acute crisissituatie dreigen te geraken.

Dr. W. Slotlaan 12
7157 AT Rekken
Website: www.intermetzo.nl