Hoofdmenu

Inzameling oud papier

Datum: 07-03-2020
Locatie: huis-aan-huis

De Ouderraad van OBS De Berkel verzorgt de inzameling van het oud papier.