Hoofdmenu

Inzameling Oud papier

Datum: 07-09-2019
Locatie: huis-aan-huis

De Ouderraad van Basisschool De Berkel zamelt oud papier in.

Het oud papier wordt huis-aan-huis opgehaald.