Hoofdmenu

Inzameling klein chemisch afval

Datum: 03-12-2019

Binnen de bebouwde kom wordt het klein chemisch afval huis-aan-huis opgehaald.

Bewoners van het buitengebied moeten zich vooraf, bij voorkeur via email, aanmelden. Dit kan via kcainzameling@remondis.nl