Hoofdmenu

Inzameling Grof tuinafval

Datum: 31-10-2019

Binnen de bebouwde kom wordt het Grof tuinafval huis-aan-huis opgehaald.

In het buitengebied wordt op deze manier Grof tuinafval ingezameld, maar dit gebeurt alleen na tijdige telefonische aanmelding, via telefoonnummer 0315-257313.