Hoofdmenu

Inzameling grof tuinafval

Datum: 31-10-2018
Locatie: Huis aan huis

Binnen de bebouwde kom wordt het grof tuinafval huis aan huis opgehaald.

De gemeente zamelt in het buitengebied ook grof tuinafval in, maar dit kan alleen na tijdige telefonische aanmelding. Telefoonnummer 0315-257313.