Hoofdmenu

Inzameling grof tuinafval

Datum: 01-10-2020
Locatie: huis-aan-huis

Binnen de bebouwde kom wordt het grof tuinafval huis aan huis opgehaald.

Woont u buiten de bebouwde kom dan kunt u zich vooraf telefonisch aanmelden via telefoonnummer 0315-257313.