Hoofdmenu

Grof tuinafval

Datum: 06-10-2022 t/m 06-10-2022
Locatie: Huis-aan-huis

De gemeente Berkelland haalt 2 keer in het voorjaar en 2 keer in het najaar grof tuinafval op.

Op de afvalkalender kunt u zien wanneer en hoe u het grof tuinafval kunt aanbieden.

Het grof tuinafval moet met touw worden gebundeld. De bundel mag maximaal 1,5 meter lang zijn en mag niet meer wegen dan 30 kilo. Per adres mag niet meer dan 1 m3 worden aangeboden. Boomstronken worden niet meegenomen.

Let op

Woont u in het buitengebied? Dan moet u bellen met 0315 25 73 13 als u wilt dat we bij u het grof tuinafval ophalen.