Hoofdmenu

Inzameling grof tuinafval

Datum: 01-11-2017
Locatie: huis-aan-huis binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom zamelt de gemeente grof tuinafval huis-aan-huis in.

In het buitengebied zamelt de gemeente ook grof tuinafval in, maar dit gebeurt alleen na tijdige telefonische aanmelding, via telefoonnummer 0315-257313 of via het aanmeldformulier in de digitale afvalkalender, http://afvalkalender.gemeenteberkelland.nl/form